Мальовнича Україна. Хотинська фортеця.

Хoтинськa фoртеця нa Букoвині дoсі є величнoю oбoрoннoю спoрудoю. Дo тoгo ж це oднa з нaйкрaще збережених пaм’ятoк aрхітектури в Чернівецькій oблaсті.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Галицький замок.

Стaрoвинний зaмoк у дaвньoму Гaличі нa Івaнo-Фрaнківщині чaс не пoшкoдувaв… Ця фoртифікaційнa oбoрoннa спoрудa увінчувaлa Гaлич Гoру вже у 14 віці. A укріпленa цитaдель тут існувaлa ще зa 200 рoків дo тoгo.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Станіславівська фортеця.

Істoрія Стaніслaвівськoї фoртеці в Івaнo-Фрaнківську відкривaє істoрію всьoгo містa – містa-фoртеці. Зaрaз від неї лишився лише фрaгмент oбoрoннoгo цеглянoгo муру нa рoзі вулиць Нoвгoрoдськoї тa Бельведерськoї («Бaстіoн» у Фoртечнoму прoвулку). Aле й він передaє кoлишню міць фoртеці, щo кoлись врaжaлa світ свoєю дoвершеністю.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна.Невицький замок.

Невицький зaмoк – oкрaсa Зaкaрпaття, хoчa він зберігся фaктичнo в руїнaх. A легенди прo ньoгo пoсідaють чільне місце серед кaрпaтських тaємниць.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна.Замок Паланок, Мукачево.

Мукaчівський зaмoк зaрaз вміщує експoзиції істoричнoгo музею. Хoчa йoгo істoрія сaмa пo сoбі вaртa oкремoгo великoгo музею – у ній бo мoжнa прoстежити істoрію цілoгo Зaкaрпaття.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Замок Сент-Міклош.

Сент-Міклoш oстaнніми рoкaми стaв нaйрoмaнтичнішим зaмкoм Зaкaрпaття. Крім тoгo, Чинaдієвський зaмoк зaвoйoвує сoбі слaву ще oднoгo культурнoгo тa мистецькoгo центру крaю.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Замок-палац Шенборнів.

Мисливський пaлaц Шенбoрнів у селі Кaрпaти (Зaкaрпaтськa oбл.) ще нaзивaють «зaмoк Шенбoрнів» aбo «зaмoк Берегвaр». Неoрoмaнтичний пaлaц пoєднaв у сoбі певну кaзкoвість, a тaкoж гoтичні й рoмaнські aрхітектурні елементи.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Нова Печерська фортеця.

Київськa фoртеця, Гoспітaльний зaмoк, Нoвa Печерськa фoртеця… У цьoгo місця бaгaтo нaзв. Бaгaтo в ньoму й oсoбливoї неприступнoї крaси, яку відчувaєш oдрaзу, як сюди пoтрaпляєш. Істoрія фoртеці нaпoвненa тaємницями. Є в ній збереженa відкритa чaстинa, a є невідoмі внутрішні хoди, зруйнoвaні oбoрoнні стіни, бійниці, гaлереї.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Замок Річарда Левине Серце.

Кoли Дмитрo Oрлoв нa зoрі 20 стoліття рoзпoчинaв будівництвo при літoписній гoрі Уздихaльниці, він нaвряд чи oчікувaв, щo з легкoї руки письменникa Віктoрa Некрaсoвa йoгo будинoк нaзивaтимуть «Зaмкoм Річaрдa Левине Серце».

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

В Африці знайшли загадкову давню бібліотеку

Французькі археологи виявили в Судані колекцію стародавніх текстів і табличок, написаних стародавньоою кушитською мовою, яка не завжди піддається розшифровці. Вік знахідки складає 2700 років.

Читать далее

Рубрика: МетодКомпот | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Замок-палац Даховських.

Сaдибa Дaхoвських – унікaльнa пaм’яткa Черкaщини. Це зaмoк-пaлaц, зведений у середині 19 стoріччя. Йoгo дoля трaгічнa, aдже зa рaдянських чaсів пaлaц стaв не пaм’яткoю aрхітектури, a режимним oб’єктoм… A oтже, і дoступ сюди був дуже oбмежений. Пo фaкту, пaм’яткa руйнувaлaся і зaнепaдaлa.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Преображенський монастир-фортеця.

Спaсo-Преoбрaженський чoлoвічий мoнaстир нa Чернігівщині – єдиний збережений в нaстільки дoбрoму стaні зрaзoк фoртифікaційнoгo будівництвa нa Лівoбережжі Укрaїни. Oбoрoнні спoруди нaвкoлo хрaмів і келій існувaли вже в 12 віці. A у 18 стoлітті мoнaстир стaв спрaвжньoю фoртецею.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Цитадель Батуринської фортеці.

Містечкo Бaтурин (Чернігівськa oбл.) мaє бaгaтo aрхітектурних пaм’ятoк, aле дерев’янa Цитaдель Бaтуринськoї фoртеці – нaйцікaвішa. Хoчa вoнa й відтвoренa (істoричнa фoртеця не збереглaся), oднaк відтвoренa мaйстернo.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Замок-палац Кеніга, Шарівка.

Білoсніжний зaмoк-пaлaц – oкрaсa Шaрівськoгo пaрку, щo мaє стaтус пaм’ятникa сaдoвo-пaркoвoгo мистецтвa зaгaльнoдержaвнoгo знaчення. Рoзтaшoвaний зaмoк Кенігa нa Хaрківщині.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Замок-садиба Попова, Василівка.

Зaмoк Пoпoвa – aрхітектурнa гoрдість Зaпoрізькoї oблaсті. Він нaлежить дo пoширенoгo у 19 стoлітті типу зaмків-сaдиб (aбo зaмків-пaлaців), щo тoді мaсoвo пoширювaлися як Зaхіднoю Єврoпoю, тaк і теренaми сучaснoї Укрaїні.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Фортеця-карантин, Одеса.

Oдеську фoртецю ще нaзивaють «Кaрaнтинoм» aбo «Aркaдoю». Це фoртифікaційні укріплення, щo склaдaються з aркaди тa пoрoхoвoї вежі. Кoлись зa їхньoю дoпoмoгoю кoнтрoлювaли пoтік тoвaрів і пaсaжирів, які прибувaли дo пoрту. Пaм’ятці вже пoнaд 200 рoків.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Музеи литературных героев

Тот самый Барон Мюнхаузен и три его музея.
Часть 2
Конечно, этот замечательный литературный герой достоин музея. Однако барон Мюнхаузен сумел выделиться даже среди других любимых народом литературных персонажей: ему посвящены целых три музея.

указатель в Боденвердере

Читать далее

Рубрика: МетодКомпот | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Військові укріплення, острів Березань

Oстрів Березaнь знaхoдиться нa теренaх Микoлaївськoї oблaсті. Стaрoвинні цивілізaції (дaвньoгрецькa, тюркськa, скіфськa) зaлишили тут численні сліди. Aрхеoлoгічні знaхідки дoсі не пoяснюють пoвністю істoрії oстрoву.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Фортеця-зірка

Від Херсoнськoї фoртеці зaлишилaся дві брaми (Oчaківськa тa Північнa), Кaтериненський сoбoр, Aрсенaл тa пoрoхoвий льoх (тут зрoбили рестoрaн). Нa кaрті ця фoртеця кoлись і спрaвді нaгaдувaлa зірку. Її пoбудувaли 1788 рoку як етaлoн землянoгo будівництвa тих чaсів.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Иллюстрации к произведениям М.Ю. Лермонтова

Бехтеев В.Г. (1878-1971) "Казбич и Карагез"

Читать далее

Рубрика: ART | Добавить комментарий

Мальовнича Україна.Озеро Бребенескул – найбільш високогірне.

Бребенескул – це саме високогірне озеро українських Карпат.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Иллюстрации к произведениям Н.В. Гоголя

Cуществует преданье, что Гоголь родился в дороге, разлившаяся река снесла мост и не дала обозу из Васильевки вовремя попасть в Сорочинцы. И потом всю жизнь Гоголь называл себя путником, странником и считал своим домом дорогу. Читать далее

Рубрика: ART | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Озеро Сиваш – саме мертве

Сиваш – це затока Азовського моря, вода сюди надходить тільки через один вузьку протоку, який влітку часто пересихає.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Озеро Ялпуг – саме велике.

Ялпуг – це найбільше прісноводне озеро України.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Анри Картье-Брессон – знаменитый фотограф XX века

«Я, как и многие другие дети, попал в мир фотографии с камерой Brownie-box, которую использовал для сохранения воспоминаний о летних каникулах. … Но постепенно передо мной открывались все новые и новые стороны фотографии. Когда я начал думать о том что фотографирую, глупым картинкам с выходных и фотографиям друзей пришел конец. Я стал серьезным. Я чувствовал, что в моей жизни что-то вот-вот должно произойти и старался понять что именно».

Так начинает свою коротенькую автобиографию самый знаменитый фотограф XX века Анри Картье-Брессон (Henri Cartier-Bresson). Читать далее

Рубрика: ART | Добавить комментарий

Разговор о фильме французского кинорежиссера Жака Беккера «Монпарнас, 19» (1957).

Фильм замечателен тем, что позволяет коснуться очень многих разнообразных взаимосвязанных тем.

Прежде всего это повод поговорить о французском кинематографе и , конкретно, о его интересном историческом периоде — 50-х годах двадцатого столетия.

Это повод вспомнить о столице Франции — Париже, как о центре европейского искусства, центре паломничества художников всего мира в начале прошлого века.

Это повод рассказать о творчестве и трагической судьбе великого итальянского художника, «парижского рыцаря » — Амадео Модильяни.

И, наконец, посмотреть замечательный фильм «Монпарнас, 19» и подробнее узнать о режиссере и знаменитых французских актерах, занятых в этом фильме.
Итак, по порядку… Читать далее

Рубрика: ART | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Шелехівське озеро – найдавніше

Шелехівське озеро – це гідрологічна пам’ятка природи.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Озеро Синевир

Синевир – це найбільше озеро Карпат. Знаходиться воно на висоті 989 м, а його площа становить 4-5 га.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна.Медобори, Тернопільська область

Медобори, Тернопільська область

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Берегове

Берегове

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Біосферний заповідник “Розточчя”

Біосферний заповідник “Розточчя”

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

МУЗЕИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ

ТОТ САМЫЙ БАРОН МЮНХАУЗЕН И ТРИ ЕГО МУЗЕЯ.
Часть 1

Этот веселый литературный враль и его необыкновенные подвиги запомнились нам с детства. Однако не все знают, что барон Мюнхаузен — не создание писательской фантазии, а рельный человек, живший в XVIII веке. Его полное имя – Иероним Карл Фридрих барон фон Мюнхгаузен, он принадлежал к древнему германскому роду потомков крестоносцев. Родился будущий прототип литературного героя в 1720 году в своем родовом поместье Боденвердер, став пятым из восьми детей в семье. В 17 лет уехал в Россию в качестве пажа молодого герцога Антона Ульриха, будущего мужа принцессы Анны Леопольдовны. Читать далее

Рубрика: МетодКомпот | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Заповідник “Кам’яна могила“

Заповідник “Кам’яна могила“

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна.Карпатський біосферний заповідник

Карпатський біосферний заповідник

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

31 декабря – история Нового года

Новый год – самый волшебный, красивый и веселый праздник – во многих странах мира отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января. Начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. В Древнем Риме этот день был посвящён Янусу — богу выбора, дверей и всех начал. Месяц январь получил своё название в честь бога Януса, которого изображали с двумя лицами: одно смотрело вперёд, а другое — назад.

Первые документальные свидетельства о праздновании Нового года восходят к третьему тысячелетию до нашей эры, но историки полагают, что праздник еще древнее.

Получается, что Новый год — самый древний праздник, который отмечали и продолжают отмечать разных странах в разное время. Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Одайба – насыпной остров из мусора

Кто-то называет остров Одайба «мусорным», а кто-то — «островом будущего». Снаружи он впечатляет обилием футуристических объектов, а вокруг них идеальные чистота и порядок. Но история неумолима и говорит о том, что всего несколько лет назад здесь была огромная свалка. Остров Одайба — новый район Токио, отвоеванный людьми у океана. До 1990 г. он использовался в качестве городской свалки. Но в 1990 г. городские власти отдали ее под строительство жилого комплекса. Следующий губернатор закрыл неприбыльный проект и раздал землю арендаторам. За последние 20 лет Одайба превратился в цветущий остров — любимое место отдыха горожан и туристов.

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

22 декабря День зимнего солнцестояния

В этот день Солнце достигает своего самого нижнего положения. Далее в конце декабря и январе поднимается уже выше над горизонтом, делая световой день более продолжительным.

Славяне отмечали день Карачуна – сурового божества зимы. Они верили, что Карачун нагоняет на землю зимние холода, погружая природу в зимний сон. Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

У театральній атмосфері

«Атенео» в Буенос-Айресі – не бібліотека, а книгарня, розташована в будівлі з бурхливою історією. 1919 року тут відкрили театр, у пізніх 20-х роках – переобладнали на кінотеатр. У 2000-му сюди в’їхала книжкова крамниця. У колишніх театральних ложах нині стоять зручні крісла для читання, а на сцені п’ють каву та їдять тістечка.

 

Рубрика: МетодКомпот, Новини | Добавить комментарий

День Святого Николая

В Украине Николай-угодник — один из самых почитаемых святых. Его икона была практически в каждой хате, причем ставили ее рядом с образами Христа и Богоматери. Наши предки верили, что святой Николай охраняет их от всех бед в путешествиях. Особенно на его заступничество и поддержку полагались мореплаватели. К примеру, рыбаки не выходили в море на промысел без иконы Чудотворца. Крестьяне несли ее перед плугами, прокладывая первую борозду на пашне. А казаки и чумаки обязательно брали образ Николая в свои дальние походы.

Обычаев, легенд и традиций, связанных с празднованием дня святого Николая, в Украине сложилось очень много. Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

За столом с волшебниками

В книгах о Гарри Поттере герои едят множество вкусных блюд. Рождественский обед для учеников, оставшихся в школе на зимние каникулы, приготовлен по всем правилам традиционного английского рождественского стола.

А вот на Турнире трех волшебников в книге «Гарри Поттер и кубок огня» подавли французский буйабес.

«Стоящая на столе посуда, как обычно, наполнилась едой. Домашние эльфы на кухне, очевидно, трудились не покладая рук – перед ними стояли всевозможные блюда, из которых несколько были явно иностранной кухни.

– А это что такое? – спросил Рон, указывая на чашу, наполненную чем-то вроде рагу из устриц, креветок, крабов и моллюсков, которое стояло рядом с пудингом, начиненным говядиной и почками.

– Буйябес – ответила Гермиона.

– Будь здорова! – отозвался Рон.

– Это блюдо французской кухни, – продолжала Гермиона, – я ела его, когда отдыхала во Франции в позапрошлом году. Очень вкусно».

Буйябес из Хогвардса

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Наумов мудрый день

14 декабря – Наумов день на Руси не случайно называли «мудрым» и молились святому Науму, прося «навести на ум» — надоумить, научить. Когда-то на Руси существовал обычай в этот день приводить детей к учителю, которого почитали особо, считая его работу чрезвычайно важной и трудной. По обычаю, мать в это время должна была причитать по своим детям, отправляющимся учиться, потому что учение всегда сопровождалось вколачиванием наук розгами. Даже в первый день встречи с учителем тот должен был наградить каждого из учеников тремя символическими ударами плеткой. Дети же каждое занятие должны были начинать с трех земных поклонов учителю и обязаны были слушаться его беспрекословно. В награду за труды отец с матерью подносили учителю каравай хлеба и полотенце, в которое завязывали и деньги в качестве оплаты занятий. Но чаще всего занятия оплачивались едой: мать ученика приносила учителю курицу, лукошко яиц или горшок с гречневой кашей.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Єгипетська піраміда в Україні.

Де:село в Пирятинському районі Полтавської області.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Кассандра Клэр «Механический ангел»

Тесс Грей пересекает океан в поисках своего брата, и в Лондоне времен правления королевы Виктории она обнаруживает Нижний мир, где по улицам бродят вампиры, могущественные чародеи, оборотни и другие создания. Письмо брата оказывается ловушкой, и девушку похищают Темные сестры из тайной организации «Клуб Преисподняя», которые используют ее сверхъестественную способность превращаться в любого человека, узнавая чужие мысли и чувства. Спасенная из плена Сумеречным охотником, Тесс попадает в сети коварных интриганов и с ужасом понимает, что над всеми нефилимами нависла смертельная опасность. Перед девушкой стоит сложный выбор – найти и освободить брата или вместе с Сумеречными охотниками вступить в битву за спасение мира. На этом пути Тесс предстоит понять, что любовь бывает опаснее самого страшного колдовства.

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Верецький перевал.

Де: на межі Закарпатської (Воловецький район) і Львівської (Сколівський район) областей.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Скеледром в Денишах.

Де: село Дениші Житомирського району Житомирської області

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Селфі «Молоді генії України». Діана Тищенко.

Українка Діана Тищенко отримала першу премію і головний приз Жака Тібо на Міжнародному конкурсі скрипалів імені Лонг-Тібо-Креспо, який проводиться в Парижі.

Читать далее

Рубрика: Селфі "Молоді генії України" | Добавить комментарий

Меню литературных героев

В конце книги Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок» Фэнни Флэгг приведено несколько традиционных рецептов кухни американских южан.
Предлагаю вашему вниманию рецепт блюда, давшего название собственно книге (текст рецепта и комментарии – авторские):

ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ
1 зеленый помидор среднего размера (на едока), соль, перец, белая кукурузная мука, жир, вытопленный из бекона.
Нарежьте помидоры на ломтики толщиной в полсантиметра, посолите, поперчите, обваляйте в муке. В большой сковороде разогрейте жир и жарьте помидоры до золотистой корочки с обеих сторон.
Вам покажется, что вы уже в раю!
ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ С МОЛОЧНОЙ ПОДЛИВКОЙ
3 столовые ложки жира, вытопленного из бекона, 4 твердых зеленых помидора, нарезанных ломтиками толщиной в сантиметр, взбитые яйца, панировочные сухари, мука, молоко, соль и перец.
Разогрейте жир в чугунной сковороде. Окуните помидоры в яйца и обваляйте в панировочных сухарях. Медленно жарьте в жире с обеих сторон до золотистой корочки. Выложите помидоры на тарелку. На каждую столовую ложку оставшегося в сковороде жира добавьте столовую ложку муки и перемешайте, затем влейте стакан теплого молока и не снимайте с огня до загустения, все время помешивая. Добавьте соль и перец по вкусу. Помидоры залейте подливкой и подавайте горячими.
Это самое вкусное блюдо на свете!

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Жемчужный мост

Акаси-Кайкё — уникальный архитектурный объект, висячий мегамост в Японии, пересекающий пролив Акаси и соединяющий город Кобе на острове Хонсю с городом Авадзи на острове Авадзи. Название переводится с японского, как «большой мост через пролив Акаси». Акаси-Кайкё известен еще как Pearl Bridge или Жемчужный мост. Он является частью одной из трёх магистралей, соединяющих Хонсю и Сикоку. На сегодня мост является самым длинным подвесным мостом в мире: его полная длина составляет  3911 метров, центральный пролёт имеет длину 1991 метр, а боковые — по 960 метров. Высота пилонов составляет 298 метров, что выше 90-этажного дома. Благодаря своим размерам Жемчужный мост дважды вошел в Книгу рекордов Гиннеса.  В конструкции моста имеется система двухшарнирных балок жёсткости, позволяющая выдерживать скорости ветра до 80 м/с, землетрясения магнитудой до 8,5 баллов  и противостоять сильным морским течениям. Также используются специальные системы маятников, работающих с резонансной частотой конструкции моста.

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

Глобальний гравець

Із фондом у понад 30 мільйонів книжок, газет, журналів та інших медіа Китайська національна бібліотека належить до семи найбільших книгозбірень світу. Її побудували у 1809 році, тоді ще як «столичну бібліотеку». 1928 року перейменували на «Пекінську бібліотеку», а після заснування Китайської народної республіки – на «Бібліотеку Пекіна». У 1998 році китайська влада схвалила сучасну назву.

 

Рубрика: МетодКомпот, Новини | Добавить комментарий

Необычные книжные полки. Часть 2

Читать далее

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Маргарет Этвуд «Рассказ служанки»

В дивном новом мире женщины не имеют права владеть собственностью, работать, любить, читать и писать. Они не могут бегать по утрам, устраивать пикники и вечеринки, им запрещено вторично выходить замуж. Им оставлена лишь одна функция. Фредова — Служанка. Один раз в день она может выйти за покупками, но ни разговаривать, ни вспоминать ей не положено. Раз в месяц она встречается со своим хозяином — Командором — и молится, чтобы от их соития получился здоровый ребенок. Потому что в дивном новом мире победившего христианского фундаментализма Служанка — всего-навсего сосуд воспроизводства. Обжигающий нервы роман лауреата Букеровской премии Маргарет Этвуд «Рассказ Служанки» — убедительная панорама будущего, которое может начаться завтра. Читайте, пока это еще разрешено.

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Всемирный день информации

26 ноября отмечается Всемирный день информации , который проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации , имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического парламента. В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. Сегодня Всемирный день информации отмечается во многих странах мира. Информация, в широком смысле, — сведения, передаваемые одними людьми другим людям устным, письменным или каким-либо другим способом (например, с помощью условных сигналов, с использованием технических средств), а также сам процесс передачи или получения этих сведений. Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. А с середины 20 века в результате социального прогресса и бурного развития науки и техники роль информации неизмеримо возросла. В настоящее время мировой тенденцией стала модернизация телевещания с помощью перехода на цифровые технологии, развитие высокоскоростного Интернета и мобильной связи.
Информация – чуть ли не главная ценность в современном мире. Все знают знаменитую фразу: «Кто владеет информацией — тот владеет миром». Причем ее количество с каждым днем растет. Цифровое будущее, о котором раньше и подумать не могли (ПК, мобильник, Интернет, планшет…), становится привычным цифровым настоящим. Но важно отметить, что кроме этого, происходит и лавинообразное нарастание массы разнообразной информации, получившее название «информационного взрыва». А здесь уже недалеко и до «информационного стресса». В последнее время психологи заговорили о том, что неумение пользоваться информационными технологиями и самой получаемой информацией, а вернее, контролировать ее качество и объем, приводит к так называемому «информационному стрессу», что может быть чревато как социальными последствиями, так и проблемами со здоровьем. И об этом важно помнить.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Человек или кукла?

В Японии живет девушка, которая на 50 % человек и на 50 % кукла, и она работает моделью.

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

День благодарения

В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения. Это один из самых популярных праздников в стране. День благодарения впервые был отпразднован в 1621 году английскими колонистами, жившими в Плимутской колонии. Предыдущая зима была очень тяжелой и голодной, новая зима также сулила Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Книга света

Японский дизайнер Такеши Ишигуро (Takeshi Ishiguro) создал настоящую «Книгу Света». В сложенном виде она выглядит как самая обычная книга с фабричной обложкой, но стоит ее открыть — и из белых гладких страниц выскакивает миниатюрный изящный фонарик, от которого исходит теплый приятный свет.  Читать далее

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Йаэль Адлер «Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить»

Человеческая кожа — удивительный орган, самый крупный из всех, что у нас есть. Ее площадь почти два квадратных метра! Кожа — это наша антенна. Она может передавать и принимать сигналы и дает пищу нашим чувствам. Это объект чувственных желаний, пленительный сосуд, в который заключена наша жизнь, и в то же время — гигантская среда обитания бактерий, грибков, вирусов и паразитов. Немногие знают, что же такое кожа на самом деле, как она функционирует и как много берет на себя жизненно важных для нас задач. Эта книга призвана помочь лучше понять нашу кожу, а таким образом и самих себя. Вы проникнетесь и всей кожей почувствуете, как это увлекательно!  Читать далее

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Кресла для объятий

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

Всемирный день доброты

Очень доброй традицией для многих стран стало ежегодное празднование 13 ноября Всемирного дня Доброты, датой для которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты. Сама организация «Всемирное движение доброты» была создана в Японии годом ранее, в 1997-м, и собрала «под свои знамёна» единомышленников движения доброты из разных стран – волонтёров и добровольцев, которые из года в год неустанно действуют по всему миру и своими делами вдохновляют людей на совершение добрых поступков. И сегодня присоединиться к ним могут все желающие совершить добрый, искренний, благородный поступок. Тем более, что основное общение участников Движения происходит посредством интернета, где на своих ресурсах они рассказывают об идеях благих дел и способах их воплощения. Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Кем и Гоу

В Японии два кота уже два года пытаются зайти в музей, но им мешает охранник.
И Кем, и Гоу — уличные коты

Читать далее

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

9 листопада – День української писемності та мови

Зараз в Україні проводяться ретельні дослідження витоків української писемності. Вважається, що саме з преподобного Нестора Літописця і починається письмова українська мова.

День української писемності та мови – це не тільки державний, а й церковне свято. Перший в сучасній українській мові твір, який відповідає візантійським першоджерел, православні назвали акафістом Богородиці Холмської. І традиційно до Дня української писемності та мови приурочений ряд урочистих та святкових заходів, серед яких: покладання квітів до пам’ятника Нестору Літописцеві, нагородження кращих українських літераторів і популяризаторів українського слова, а також видавництв, що випускають літературу українською мовою, і інші.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Соледарське озеро.

Де: Донецька обл., м. Соледар

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Озеро Кагул.

Де: Одеська обл., Ренійський р-н, с. Нагірне

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальвнича Україна. Пам’ятник героям бронепоїзда.

Де: у Каневі

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Йоханнес Хинрих фон Борстель «Тук-тук, сердце! Как подружиться с самым неутомимым органом и что будет, если этого не сделать»

Наше сердце — неутомимый труженик. Не останавливаясь ни на секунду, оно стучит и стучит: в среднем за 70 лет набегает без малого 3 миллиарда раз. И все для того, чтобы мы могли жить в свое удовольствие. Взамен же сердце не просит почти ничего, единственное, что от нас требуется, — беречь его. Но как именно? Самый популярный ответ будет выглядеть примерно так: надо правильно питаться, заниматься физкультурой, отказаться от вредных привычек, избегать стресса… Увы, эти общие фразы настолько навязли в зубах, что мы лишь отмахиваемся от них. И потом, ну как любовь к фастфуду или кружка пива может навредить сердцу? Вы правда хотите понять? Тогда прочтите эту книгу. Если подумать, мы крайне мало знаем о сердце, его работе и проблемах. Чтобы исправить это упущение, кардиолог Йоханнес Хинрих фон Борстель и написал свою книгу. Читать далее

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Палац Абази у Шполі.

Де: Черкаська область
Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Национальный день сэндвича

Ежегодно 3 ноября отмечается Национальный день сэндвича, с целью почтить один из самых популярных продуктов на американском континенте. Сам же праздник – отмечается в основном кафе и ресторанами, где проводят различные соревнования, как среди поваров на самый вкусный или оригинальный сэндвич, так и среди посетителей – традиционно в этот день проходят гастрономические состязания по скоростному поеданию сэндвичей. Вы также можете присоединиться к этому вкусному празднику, приготовив сэндвич по своему собственному оригинальному рецепту для себя, своих родных и друзей. Ведь, по сути, обычный кусок мяса (сыра, овощей или фруктов), положенный между двумя ломтиками хлеба, уже может претендовать на высокое звание «сэндвич».

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Запорізька дитяча залізниця.

Де: м. Запоріжжя

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Палац Курисів.

Де: с. Петрівка Комінтернівського району Одеської області

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Замок Нялаб.

Де: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, смт. Королеве

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Запальна ідея

Двоповерхова «Довга кімната» в Дубліні має 64 метри завдовжки та 12 метрів завширшки. Це частина Старої університетської бібліотеки Трініті-коледжу. Колись у приміщенні була пласка гіпсова стеля, тож воно не справляло такого враження, як нині. У 1858 році архітектору спало на думку зняти пласку стелю та збільшити її висоту круглим дубовим склепінням.

 

Рубрика: МетодКомпот, Новини | Добавить комментарий

Стул в лифте в Японии

Если лифт застрянет, им можно воспользоваться как туалетом.

Рубрика: Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

День освобождения Украины от фашистских захватчиков

28 октября Украина отмечает значимую дату в своей истории — День освобождения от фашистских захватчиков — национальный праздник, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины войсками Красной Армии в 1944 году. Впервые эта дата в государственном календаре праздников появилась в 2009 году. Идею праздника впервые высказал на официальном уровне министр экономики Украины Сергей Тигипко 15 октября 2009 года. Спустя всего пять дней тогдашний президент страны Виктор Ющенко подписал Указ № 836/2009 об учреждении новой даты. Согласно официальной формулировке, праздник был введен «с целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, а также чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во время Второй мировой войны».

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Кто сказал, что книги созданы только для чтения?

Читать далее

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Джулия Эндерс «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами»

Многие стесняются говорить о кишечнике вслух. Может быть, именно поэтому мы так мало знаем о самом могущественном органе, который управляет нашим организмом. Кого-то, возможно, шокирует столь откровенное обращение исследователя к «запретным» темам; кому-то, может быть, покажутся слишком экстремальными опыты на мышах и на пациентах-добровольцах, описанные в книге. Кто-то усомнится во всемогуществе крошечных организмов, контролирующих нашу жизнь. А кому-то предположение, что у кишечника есть свои собственные «мозг» и «нервная система», вообще покажется абсурдным и антинаучным. Но вспомним, что новое и неизвестное всегда пугает человека, а эта книга – еще один шаг вперед на пути к открытию тайн и загадок нашего тела.

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Первое харакири

Храм Бёдо-ин — место, где было совершенно первое харакири в японской истории
Рубрика: Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

Жан-Кристоф Гранже «Полет аистов»

Полет аистов – захватывающий триллер Жана-Кристофа Гранже, писателя, чьи детективы издаются миллионными тиражами и непременно экранизируются, поскольку автор в совершенстве владеет мастерством создания невероятно ярких образов в сочетании с лихо закрученным сюжетом и напряженной атмосферой. Луи Антиош, молодой ученый-философ, получает необычное предложение от друга своих приемных родителей, известного швейцарского орнитолога Бёма: проследить путь миграции аистов и попытаться выяснить, почему несколько сотен окольцованных птиц не вернулись в Европу, к родным гнездам. Накануне отъезда Луи находит Бёма мертвым. Обстоятельства смерти орнитолога выглядят, мягко говоря, подозрительными, и он решает, несмотря ни на что, совершить намеченное путешествие. Не проходит и нескольких дней, как Луи понимает, что его поездка – весьма рискованное предприятие.

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

День защитника Украины

14 октября, согласно указу президента Украины, отмечается День защитника Украины. Дата 14 октября была выбрана неслучайно, ведь именно в этот день отмечается большой православный праздник - Покрова Пресвятой Богородицы.

Также, с 1999 года важная дата в календаре праздников именовалась Днем украинского казачества. Именно в этот день отмечается и создание Украинской повстанческой армии.

 

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Покрова Пресвятой Богородицы

В православии праздник Покрова связан легендой о явлении Богородицы Андрею Юродивому, жившему не то в 5, не то в 10 веке в Константинополе (версии, когда все-таки он жил, расходятся). По легенде, Андрей увидел во время службы в храме Богородицу, идущую по воздуху над молящимися. Она сняла с головы белое покрывало и распростерла его над народом в знак своего покровительства.

Суть православного праздника Покрова — в почитании Богородицы, защитницы и заступницы, простирающей свое покровительство над людьми, народ очень скоро перенес на этот праздник некоторые прежние традиции, касающиеся древнейших славянских празднеств этой поры, когда осень готовится перейти в зиму.

Именно на Покрова первый раз разжигали печь. Однако, обязательно необходимо было бросить в пламя хотя бы одну ветку плодового дерева. Так, наши предки привлекали в дом достаток, богатство и хороший урожай.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Известные произведения на туалетной бумаге

Японец Кодзи Судзуки, автор сценария к знаменитому фильму ужасов «Звонок» и других известных в Японии триллеров, только обрадовался. Этот писатель много выступает в поддержку экологичного образа жизни, и идея такого книгопечатания, как он считает, позволит спасти немало прекрасных деревьев. Читать далее

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Коврик настоящего самурая :)

Рубрика: Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

7 октября – День учителя

День учителя в 2018 году выпадает на 7 октября. Всемирный день учителя отмечают относительно недавно. Праздник был основан в 1994 году по решению ЮНЕСКО и Международной организации труда. Всемирный день учителя всегда отмечают 5 октября. В Украине и некоторых странах бывшего СССР этот праздник имеет плавающую дату. В Украине День работников образования согласно указу президента от 11 сентября 1994 года отмечается в первое воскресенье октября.

 

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Всеукраинский день библиотек

Всеукраинский день библиотек отмечается 30 сентября согласно Указу Президента Украины № 471/98 от 14 мая 1998 года, учитывая большой вклад библиотек Украины в развитие отечественного образования, науки и культуры, необходимость дальнейшего повышение их роли в жизни общества и поддерживая инициативу библиотечной общественности.

Сегодня на Украине насчитывается около 40 тысяч библиотек. Среди ведущих — Национальная библиотека Украины, Национальная парламентская библиотека Украины, Государственная библиотека Украины для детей, Государственная историческая библиотека Украины и другие. Количество библиотечных работников составляет более 53 тысяч человек. Услугами книгохранилищ пользуются более 17,5 миллионов читателей.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Муміфіковані скарби

Частина фондів монастирської бібліотеки в Санкт-Галлені (Швейцарія) зберігається там уже понад 1300 років. Гості можуть побачити план монастиря, який вважається найстарішим архітектурним планом у Європі. Бібліотека володіє і єгипетською мумією. Книжковий зал вважається одним із найгарніших бібліотечних будівель світу і належить із 1983 року до Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

Рубрика: МетодКомпот, Новини | Добавить комментарий

Томас Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей»

Эта история об искушении, любви и предательстве легла в основу сценариев нескольких экранизаций. Юная красавица, дочь обедневшего потомка древнего аристократического рода, казалось, создана для счастья. Но страдания преследуют Тэсс, она становится жертвой сластолюбивого буржуа, теряет ребенка, переживает предательство мужа… «Однажды жертва — на всю жизнь жертва! Таков закон!» — говорит она, но в ее душе зреет бунт..

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Книга, которая не может ждать

Это не обман и не шутка. Покупатель предупрежден о том, что, вскрыв специальную герметичную упаковку книги, он должен прочитать ее как можно скорее – максимум за четыре месяца. Ведь как только страницы издания соприкасаются с лучами света и воздухом, текст постепенно начинает пропадать навсегда. Так что прочтение издания лучше всего не откладывать на потом!

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Платная дорога соединяющая острова

Шиманами Кайдо – платная дорога длиной 60 километров, которая соединяет главный остров Японии Хонсю с островом Сикоку.

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

День рождения «Смайлика» :-)

Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник — День рождения дружелюбного электронного символа — День рождения «Смайлика».

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.  Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Фонтан «Рошен».

Фонтан «Рошен»

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Заповідник «Переяслав».

Заповідник «Переяслав», Переяслав-Хмельницький

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Святогірська лавра.

Святогірська лавра

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Книга, которая «расцветает» в руках

Обложка книги под названием «In Good Hands» (В хороших руках), реагирует на тепло ладоней. В результате на черной обложке начинает проступать растительный принт. На страницах имеются иллюстрации, которые также изменяют расцветку, если прикоснуться к ним рукой.

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Луцький замок.

Луцький замок

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Замок Радомисль.

замок Радомисль.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Литературные кружки

Кружка с термо-рисунком. Изображенные на ней жены английского короля Генриха VIII постепенно исчезают по мере того, как нагревается кружка. Генрих VIII был женат шесть раз, и судьба его супруг заучивается английскими школьниками при помощи мнемонической фразы «развёлся — казнил — умерла — развёлся — казнил — пережила». Читать далее

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Кам’янець-Подільська фортеця.

Кам’янець-Подільська фортеця

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Замок в Осаке

Замок в Осаке – (яп. 大坂城 О:сакадзё:) пятиэтажный самурайский замок в городе Осака, Япония, который играл ключевую роль в японской истории конца XVI — начала XVII столетий.

Замок был построен в 1585-98 годах полководцем Тоётоми Хидэёси по образцу замка Адзути, который за десять лет до этого выстроил для себя Ода Нобунага. Хидэёси завязал на Осаку важнейшие торговые пути разобщённой многолетними междоусобицами Японии. Во время его правления прилегающая к замку территория (ныне город Осака, второй по величине в Японии) стала средоточием всей хозяйственной жизни страны.

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Почаївська лавра.

Почаївська лавра

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Бабин Яр.

Бабин Яр

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Вулиця Хрещатик.

Вулиця Хрещатик

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

9 сентября – Международный день красоты

С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября повсеместно проводятся конкурсы красоты.
Помимо конкурсов красоты в этот день также проводятся различные шествия, акции и фестивали, в которых участвуют и поощряются люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или отличающейся своеобразием. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Маріїнський парк

Маріїнський парк

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Как хранить свои книги?

В зале или комнате для гостей хорошо будут смотреться подарочные издания, познавательные энциклопедии, историческая литература, альбомы по искусству или коллекции фотографий. Их можно разложить на небольшом столике у дивана или кресла, а также красиво расставить на декоративной полке. Кроме того, в гостиной, где нет необходимости в экономии квадратных метров, вполне можно выделить под книжный стеллаж одну из стен. В небольших помещениях стеллаж можно «утопить» в нише. Читать далее

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Софійський собор в Києві

Софійський собор в Києві

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Старе місто Львова

Львів називають культурним центром України.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Международный день благотворительности

Международный день благотворительности (International Day of Charity), установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/67/105 от 7 марта 2013 года, отмечается ежегодно 5 сентября.

Цель Дня – привлечение внимания общественности к деятельности Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Українські Карпати

Це частина гірської системи Східних Карпат. Переважаючі висоти Карпат 800-1200 метрів.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Поезда в Токио

Эти анимированные поезда регулярно ходят в Токио

Читать далее

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

1 сентября – День знаний!


День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог.

1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Мудрая японская притча о том, как нужно реагировать на провокации злых людей

В Японии, в одном поселке недалеко от столицы жил старый мудрый самурай. Однажды, когда он вел занятия со своими учениками, к нему подошел молодой боец, известный своей грубостью и жестокостью. Его любимым приемом была провокация: он выводил противника из себя и, ослепленный яростью, тот принимал его вызов, совершал ошибку за ошибкой и в результате проигрывал бой.

Молодой боец начал оскорблять старика: он бросал в него камни, плевался и ругался последними словами. Но старик оставался невозмутимым и продолжал занятия. В конце дня раздраженный и уставший молодой боец убрался восвояси.

Ученики, удивленные тем, что старик вынес столько оскорблений, спросили его:
— Почему вы не вызвали его на бой? Неужели испугались поражения?

Старый самурай ответил:
— Если кто-то подойдет к вам с подарком и вы не примете его, кому будет принадлежать подарок?

— Своему прежнему хозяину, — ответил один из учеников.

— Тоже самое касается зависти, ненависти и ругательств. До тех пор, пока ты не примешь их, они принадлежат тому, кто их принёс.

 

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

Слідами великої попередниці

Найвідомішою книгозбірнею світу можна впевнено назвати Александрійську бібліотеку, яка існувала у третьому столітті до нашої ери. Вона слугувала репрезентації повелителя і була доступною для науковців, але не для широкої публіки. Бібліотека світу згоріла близько двох тисяч років тому. До знищення Александрійської бібліотеки в ній зберігалися близько 490 тисяч сувоїв із папірусу. У 2002 році в Александрії з’явилася нова бібліотека. Об’єкт престижу з морським краєвидом обійшовся єгипетському уряду у 220 мільйонів доларів.

 

Рубрика: МетодКомпот, Новини | Добавить комментарий

Третий Спас – Ореховый Спас

29-го августа (16-го по церковному календарю) празднуется Третий Спас – память Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Нерукотворный Образ Спасителя появился при следующих обстоятельствах: во время земной жизни Господа Иисуса Христа, в сирийском городе Эдесса жил князь Авгарь. Он страдал неисцельной болезнью – проказой, из-за которой снаружи он был покрыт страшными язвами, а внутри чувствовал расслабление всего тела. До Авгаря дошел Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Києво-Печерська Лавра

Де: Київ

Це найдавніший православний монастир Русі. Він був заснований 1051 року ченцем Антонієм, який оселився в печері між пагорбами. Висока лаврська дзвіниця є найвищою точкою Києва.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Селфі «Молоді генії України». Михайло Химченко

Селфі «Молоді генії України»

Український студент отримав півмільйона грн на розробку пристрою для стабілізації напруги

Розробка вирішує проблему перепадів електричної напруги і нестабільного електроживлення

Читать далее

Рубрика: Селфі "Молоді генії України" | Добавить комментарий

Иероглиф по имени Я

Каждый день в одной японской библиотеке можно было встретить старого монаха, погруженного в медитацию.

— Я никогда не видел, чтобы ты читал сутры, — сказал библиотекарь.
— Я никогда не учился читать, — ответил монах.
— Какой позор! Такой монах, как ты, должен уметь читать. Хочешь, я научу тебя?
— Да. Ответь мне, — сказал монах, указывая на себя, — в чём смысл этого иероглифа?
Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

Второй Спас – Яблочный Спас

19-го августа (6-го по старому стилю) празднуется Второй Спас – Преображение Господне. Это важное событие в земной жизни Спасителя произошло незадолго до Его страданий. Чтобы поддержать веру в Своих учениках когда они увидят Его страдающим, Христос показал им Свою Божественную славу. Взяв трех учеников – Петра, Иакова и Иоанна, – Господь взошел с ними на высокую Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Поговорка гласит: «Если хочешь заглянуть в сердце человека, заболей». Когда вы больны или испытываете затруднения, многие из ваших друзей или знакомых отвернутся от вас.
«Кодекс Бусидо. Хагакурэ. Сокрытое в листве»

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

Немного о Толкине

О Джоне Рональде Руэле Толкине, родившемся 3 января 1892 года, есть множество фактов, неизвестных даже самым ярым его поклонникам.

Он любил эффектные жесты.

Он считал многих своих фанатов «безумцами».

Он любил свою основную работу. Для Толкина написание произведений в жанре фэнтези было просто хобби. Наиболее важными своими работами он считал именно научные труды, такие как Беовульф: монстры и критика , современная адаптация Сэра Читать далее

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Первый Спас – Медовый Спас

14-го августа празднуется Первый Спас – Происхождение Честного и Животворящего Креста Господня. Слово «Происхождение» означает крестный ход, с которым в этот день (1-го августа по старому стилю) износился Честной Крест Господень в Константинополе. Праздник был установлен в связи со следующим событием: греческому царю Мануилу и русскому великому князю Андрею Боголюбскому случилось в один и тот же день выйти на войну – первому на сарацын, а второму на язычников-болгар. Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Бамбуковая роща Arashiyama

Рощу создал монах Мусо Сосэки. Она находится в районе Киото. Все в парке имеет глубокий подтекст. Не зря говорят, что тут можно понять смысл жизни. Через Арашияму проходят дорожки. Обойти парк можно за 15 минут, но гулять там хочется часами. Бамбуковые стебли издают особые звуки. Это невероятная лесная музыка. Высота деревьев достигает 40 метров.

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

Джон Роналд Руэл Толкин «Сильмариллион»

«Сильмариллион» – один из масштабнейших миров в истории фэнтези, мифологический канон, который Джон Руэл Толкин составлял на протяжении всей жизни. Книга о первых Эпохах Средиземья, в которой поведана не только история великой войны меж Светом и Тьмою, тысячелетия сотрясавшей некогда мирную и цветущую землю, но и предыстория Колец Всевластья — Колец, путь которых по Средиземью еще только начинается…

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Ваби Саби

Ваби саби отражает эстетическое мировоззрение японцев. Оно просматривается в хокку и танка, икебане, рисунках на шелке, дизайне японских садиков.
«Ничто не вечно, ничто не закончено, ничто не совершенно» — вот три вещи, на которых базируется традиционная японская философия.

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

Чорна, як ебенове дерево

Британська газета The Daily Telegraph у 2013 році назвала Бібліотеку Жуаніна в португальській Коїмбрі однією з найвидовищніших у світі. Ім’я цій книгозбірні дав король Жуан V, який замовив будівництво тепершіньої університетської бібліотеки. Усі полиці в ній – із рожевого та ебенового дерева. Студентів-юристів можна вважати щасливчиками, адже книгозбірня – частина юридичного факультету.

 

Рубрика: МетодКомпот, Новини | Добавить комментарий

Библиотека в доме: как хранить свои книги?

В зале или комнате для гостей хорошо будут смотреться подарочные издания, познавательные энциклопедии, историческая литература, альбомы по искусству или коллекции фотографий. Их можно разложить на небольшом столике у дивана или кресла, а также красиво расставить на декоративной полке. Кроме того, в гостиной, где нет необходимости в экономии квадратных метров, вполне можно выделить под книжный стеллаж одну из стен. В небольших помещениях стеллаж можно «утопить» в нише. Читать далее

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

День крещения Киевской Руси — Украины

28 июля — день, когда Русская православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира, положившего начало христианизации Древней Руси.

В июне 2008 года Архиерейский Собор РПЦ постановил в этот день совершать специальное праздничное богослужение, а также обратился к руководителям России, Украины и Белоруссии с предложением включить этот день в число государственных памятных дат. Первыми на него откликнулись украинские власти. Во многом этому способствовала деятельность Международной общественной организации «День Крещения Руси», которая работает на Украине с 2006 года и объединяет Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Джордж Мартин «Пир стервятников»

«Пир стервятников» – четвёртая часть саги «Песнь Льда и Пламени».

Война Пяти Королей завершена. Последний из них, Станнис Баратеон, бежал на Стену, остальные — Ренли Баратеон, Джоффри Баратеон, Бейлон Грейджой и Робб Старк — мертвы. Но долгожданный мир так и не пришёл в Вестерос. Целая туча завоевателей-стервятников слетелась на израненные земли государства, которое когда-то называлось Семью Королевствами. Читать далее

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

День женщин-министров в Японии

19 июля в Японии отмечается неофициальный праздник — День женщин-министров. «Женщина в политике», «женщина в правительстве» — словосочетания, которые в современном обществе воспринимаются естественно и, в большинстве случаев, положительно, как и само явление женщины-лидера. Мировая история и современность знают немало превосходных имен женщин-политиков, женщин-министров, женщин-президентов. В некоторых странах женщины избираются на главенствующие должности на протяжении уже многих десятков лет, а в некоторых — женщина, управляющая страной наравне с мужчинами, еще довольно новое явление. Япония относится как раз к числу тех стран, в которых появление женщины в правительстве в 1960 году стало исторически нетрадиционным явлением.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Собаки-двойники известных писателей

Эта трогательная история началась около года назад, когда итальянский фотограф Дан Баннино спас бездомного пса Ротко, взяв его из приюта. С тех пор изменилась жизнь не только собаки, но и ее хозяина! Читать далее

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Джордж Мартин «Буря мечей»

«Буря мечей» – 3й роман цикла «Пенсь льлда и пламени»

Вестерос, в котором вдруг появилось так много королей, охвачен гражданской войной. Король Станнис Баратеон воюет с королём Джоффри, Джоффри – со Станнисом и королём Севера Роббом Старком, Робб Старк теснит вассалов Джоффри, Ланнистеров, пока в его тылу Мокрый Король Бейлон Грейджой захватывает северные земли, а его сын Теон Грейджой — исконный удел Старков Винтерфелл. На крайнем севере Манс-разбойник провозгласил себя Королём за Стеной и собирается напасть на Вестерос во главе войска одичалых. На другом континенте за Узким Морем юная Мать драконов Дейенерис Таргариен собирает армию, готовясь отвоевать отцовский Железный трон, на котором сейчас сидит Джоффри… В этой буре мечей плохо приходится и обычным смертным: несчастье подстерегает их в любом месте, спокойных убежищ почти не осталось. Многие, потеряв родные очаги и близких уходят в Лесные братья.

Эта книга — кульминация войны и её завершение.

 

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Книжные абстракции Кары Барер

Кара Барер – американская художница-фотограф из Техаса. Она прославилась благодаря своим нестандартным работам со старыми книгами. Работы Кары Барер представляют собой фотографии страниц, которые образуют фантастический орнамент, сложный узор, оригинальное сплетение разных цветов и фактур на черном фоне. Читать далее

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

День рыбака на Украине

Рыбное хозяйство Украины — важный сектор экономики, современный индустриальный комплекс, который дает стране свыше 100 наименований ценных продуктов питания из океанической и пресноводной рыбы и других даров моря. Этот день чаще всего празднуют профессиональные  рыбаки, однако, смело можно утверждать, что День рыбака — всенародный праздник, который считают своим тысячи и тысячи любителей рыбной ловли, которым это занятие приносит радость и наслаждение. Рыбалка вызывает интерес даже у тех, кто знаком с рыбной ловлей лишь по рассказам других. Настоящий рыбак — рыбак всегда, а не только в праздник. И счастье поймать большую рыбу своей мечты когда-нибудь улыбнется каждому.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Ивана Купала

Иван Купала — один из самых поэтических праздников украинского обрядового календаря. Купальские огни вдохновляли на творчество не только великого Н.В. Гоголя, но и многих других писателей и поэтов. Церковь в этот день отмечает Рождество Иоанна Крестителя. Еще в дохристианскую пору славяне отмечали праздник Купайла, то есть Солнца. Путем слияния христианских и языческих традиций и образовался праздник Ивана Купала. Специально ко дню Купайла ребята и Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Фестиваль звёзд

Лишь раз в году, в седьмой день седьмой луны, прекрасная Орихимэ (Ткачиха) и её возлюбленный Хикобоси (Волопас) могут встретиться, пройдя по мосту над Млечным путём. В этот день бумажные ленты с написанными на них желаниями привязывают к веткам бамбука и молятся о благополучии. В старину эти украшения бросали в реки, чтобы их унесло течением и донесло молитвы до божеств в разные уголки страны.

Китайская легенда о Ткачихе и Волопасе, Чжи-нюй и Ню-лане, пришла в Японию в период Нара (710-794). В Японии эта легенда и связанный с ней китайский ритуал (яп. Киккодэн) наложились на моления женщин об обретении умений в ткачестве и других делах, ритуал ткачества танабатацумэ и обряд очищения мисоги. Так в празднике Танабата смешались различные китайские и Читать далее

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

День архитектуры Украины

Профессиональный праздник украинских архитекторов и ценителей архитектурных шедевров страны — День архитектуры Украины (укр. День архітектури України) отмечается ежегодно 1 июля. Он установлен в поддержку инициативы архитекторов и градостроителей, их творческих союзов, работников проектных организаций и местных органов градостроительства и архитектуры.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Книгозбірня чи футбольне поле?

До Технічного університету в нідерландському Делфті варто навідатися, навіть якщо ви вже давно не маєте студентського квитка. Особливо помітно похилу і вкриту травою верхню поверхню будівлі. Улітку чимало студентів проводять тут обідню перерву. Конус посередині – заввишки 42 метри. Всередині нього облаштовано книжкову шафу заввишки понад чотири поверхи.

 

 

Рубрика: МетодКомпот, Новини | Добавить комментарий

День Конституции Украины

28 июня на Украине отмечается государственный праздник — День Конституции. В этот день в 1996 году Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины — первую Конституцию независимого украинского государства. 

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Побочный эффект чтения – в фотоработах Пьера Бетеля

Что может случиться, если слишком увлекаться художественной литературой? Этим вопросом занялся французский дизайнер Пьер Бетель (Pierre Beteille). Читать далее

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Хелен Филдинг «Ребенок Бриджит Джонс»

Стоило Бриджит Джонс заподозрить, что она растеряла всю свою привлекательность и теперь уж точно не выйдет замуж, как на ее голову посыпались пикантные приключения. На крестинах у друзей она встречает своего бывшего жениха Марка Дарси и, на радостях перебрав с выпивкой, проводит с ним ночь. Увы, Марк не сразу понимает, что жаждет вернуться к Бриджит, а пока он размышляет, судьба сводит ее с еще одним бывшим – Дэниелом Кливером. Вскоре – какая радость! – Бриджит узнает, что беременна. Марк и Дэниел вступают в борьбу за гордое звание папы. Но кто же на самом деле отец ребенка? Мисс Джонс начинает расследование! Читать далее

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

День молодежи Украины

Ежегодно в последнее воскресенье июня вся украинская молодежь отмечает национальный праздник — День молодежи (укр. «День молоді»), установленный в 1994 году Указом президента Украины № 323/94 по инициативе молодежных объединений и организаций. К категории «молодежь» на Украине относят граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Более одиннадцати миллионов человек, а это примерно 22,6 % населения Украины, составляют молодые граждане страны. Дни молодежи празднуются и в других странах, каждая из которых устанавливает свою дату этого праздника. Например, в России — это 27 июня. Отмечается также и Международный день молодежи, установленный ООН.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Гортензия в Японии

Сезон дождей в Японии приходится на июнь—июль. Для сезона дождей характерен беспрерывный проливной дождь. И было бы очень грустно, если в такую пору не цвели бы замечательные красивые цветы — гортензия. Читать далее

Рубрика: Країни світу, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

День летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния в 2017 году отмечают 21 июня. Этот праздник самого долгого дня в году – он продлится 17 часов 32 минуты, а солнце достигает максимально высокой позиции.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Всемирный день беженцев

В мире, где насилие заставляет ежедневно сотни семей бежать из родных мест, необходимо показать поддерку со стороны мирового сообщества. С этой целью 20 июня 2016 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев запустило инициативу #WithRefugees по подписанию петиции с призывом к правительствам стран о необходимости коллективных усилий и разделения ответственности за судьбу беженцев.

Петиция призывает правительства обеспечить детям беженцев доступ к образованию, семьям беженцев — безопасное место для проживания, а также предоставить каждому беженцу доступ к рабочим местам или освоению новых навыков, что позволит им внести позитивный вклад в развитие общества.

Во Всемирный день беженцев мы отдаем должное мужеству и выноливости миллионов беженцев.

 

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Хелен Филдинг «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Вы никогда не позволяли себе съесть третье пирожное, выпить лишнего или без повода? Вы никогда не забывали забрать детей из школы? Вы не обещали себе, что с понедельника бросите курить и начнете делать зарядку? Никогда не выглядели глупо и нелепо? И не писали в Твиттер о свидании, хотя оно еще не закончилось? Нет? Тогда эта книга не для вас. Хелен Филдинг продолжает историю трогательной Бриджит Джонс. Дневник Бриджит – для таких бедовых и неутомимых искательниц счастья, как она сама. В погоне за счастьем на помощь ей приходят подруги и сайты знакомств, но настоящая любовь ждет Бриджит совершенно в другом месте. Читать далее

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Происхождение слова «Япония»

Русское слово «Япония» — экзоним, в русский язык оно пришло, предположительно, из немецкого языка (от нем. Japan), хотя вокализм больше соответствует французскому Japon.

В период от Реставрации Мэйдзи до конца Второй мировой войны полное название Японии звучало как Дай Ниппон Тэйкоку , что означает Великая Японская империя. Сейчас официальное название страны — «Нихон коку» или «Ниппон коку». Сами японцы называют страну «Ниппон» или «Нихон» , оба варианта записываются с помощью кандзи. Первый часто используется Читать далее

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

Всемирный день донора крови

Ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечают Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day). Всемирный день донора крови — особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров крови. Целями этого события являются повышение осведомленности о необходимости безопасной крови и ее продуктов и, конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней. День координируется Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международным обществом по переливанию крови и Международной федерацией организаций доноров крови.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Японская невеста в традиционном наряде

Читать далее

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

Хелен Филдинг «Бриджит Джонс. На грани безумия»

Новые удивительные приключения неунывающей Бриджит Джонс. История о том, к чему приводит сомнение в любви, и о том, что всегда найдешь, если ищешь и веришь. Продолжение романа «Дневник Бриджит Джонс».  Читать далее

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Селфі «Молоді генії України». Соня Селянко.

Піаністка з Дніпра зайняла перше місце на конкурсі в Мілані.

Талантливая піаністка із Дніпра – Соня Селянко – зайняла перше місце на конкурсі талантів для фортепіано в Мілане. Дівчинка, з 6 років пройшла з головою в музику, завоювала всі нагороди в Україні, які можна було тільки виграти, і зараз впевнено змагається з Європою.Соня Селянко родилась в Орловщині (село в Новомосковському районі). красиве село з прекрасною природою, але, по суті, це єдиний факт, яким може похвалитися селом, – повідомляє Інформатор. Тут єдина музична школа, яка давно стала синонімом до слів слова «совок» і «безнадега», а дівчина – бриліант, що потребує у графіці та підтримці.

Читать далее

Рубрика: Селфі "Молоді генії України" | Добавить комментарий

Международный день друзей

Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Не удивительно, что в разных странах есть и праздники посвященные друзьям. Один из них — Международный день друзей (International Friends Day) отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня. Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности. Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, спустя какое-то время, позвонить или написать старым-добрым друзьям, а потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Всемирный день океанов

8 июня вся планета отмечает важный экологический праздник — Всемирный день океанов (World Oceans Day).

И каждый год мероприятия, организуемые в рамках Всемирного дня океанов, посвящены определенной теме. Ведущую роль в обеспечении поддержки информационных мероприятий в рамках Всемирного дня океанов играет Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО, которая является спонсором Всемирной сети океанов.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Школьные годы чудесные


Многие правила, действующие в японских школах, не имеют аналогов нигде в мире. В частности, уборку в школе производят сами ученики, а девушкам запрещается не только наносить в школу макияж, но даже брить ноги – чтобы заботы о красоте не отвлекали от занятий. Заодно уж и романы между учениками – любой степени серьезности – тоже считаются вне закона и наказываются как нарушения дисциплины.

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

День журналиста

Ежегодно 6 июня на Украине отмечается День журналиста (укр. День журналіста). Этот профессиональный праздник работников средств массовой информации был учрежден Указом Президента Украины № 251/94 от 25 мая 1994 года в честь принятия Союза журналистов Украины в 1992 году в Международную федерацию журналистов.

День журналиста – это не только профессиональный праздник работников средств массовой информации – журналистов, корреспондентов и репортёров. Это, можно сказать, и общенародный праздник, потому что трудно представить современное общество без информации, без средств ее передачи, без профессионального взгляда на события и факты жизни.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс»

Книга «Дневник Бриджит Джонс» давно стала культовой. Обаятельная, ироничная Бриджит покорила сердца читателей, а потом и зрителей — в фильме с непревзойденной Рене Зеллвегер в главной роли. В чем причина такой популярности? Прежде всего в том, что женщины во всех странах мира узнали в Бриджит самих себя, своих подруг и знакомых. Ведь всем известно, как отвратительна ситуация, когда нас выбирают не те, кого выбрали мы, когда совсем не хочется проводить вечера в одиночестве и слушать мамины вздохи по поводу того, что она никогда не дождется внуков. Другое дело, что не все могут эту трагичную ситуацию превратить в комедию. Бриджит — может, и за это мы ее любим. Читать далее

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Всемирный день без табака

Во время экспедиций Колумба индейцы дарили им табачные листья, которые использовались ими для курения, жевания, как лекарственные препараты. Сам Колумб не оценил это растение, а вот один из его моряков Родериго где Перез привез из экспедиции привычку курить, после чего и стал первой европейской жертвой курения. Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем ​​без табака (World No-Tobacco Day). Перед мировым сообществом была поставлена ​​задача – добиться того, чтобы в XXI веке проблема табакокурения исчезла. Борьба с никотином продолжается. Недавний опрос в одной из крупных развивающихся стран показал, что две трети курильщиков ошибочно полагают, что курение оказывает небольшой вред, или вообще не оказывает его, некоторые из них хотят бросить курить и еще меньше успешно бросили курить. В настоящее время большинство тех, кто успешно бросил курить, сделали это без всякой посторонней помощи. Те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжительность жизни, подобную той, что у людей, которые никогда не курили.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Єгипетська піраміда в Україні.

Де: Полтавська обл., Пирятинський район, с. Березова Рудка, вул. Паркова, 1

Березова Рудка – село в Пирятинському районі Полтавської області. Серед туристів, подорожуючих Україною, ця місцевість відома пірамідою-усипальницею, на кшталт єгипетської. Цю дивну ідею втілив у життя Гнат Закревський – посол Російської імперії в Єгипті, обер-прокурор Сенату. Надивившись на єгипетські піраміди, Закревський збудував схожу гробницю висотою 10 м на могилі своїх батьків у 1898 році. Не менш цікавим за єгипетську усипальницю було і житло для живих – маєток родини Закревських. Саме село Березова Рудка заснував гетьман Іван Скоропадський 1717 року. 1752 року маєтки гетьманського роду купили Закревські. Їх родоначальник – Йосип Закревський – був генеральним бунчужним Війська Запорізького. Один з нащадків Закревських, що нині живий, є віце-прем’єр Великобританії Нік Клегг. Проте повернемось до часів заснування маєтку в Березовій Рудці. Козацький рід звів будинок у класичному стилі1838 року. Біля палацу були два флігелі та розкішний парк.

Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Трикратський ліс.

Де: Миколаївська обл.,  Вознесенський р-н, с. Трикрати

Трикратський ліс знаходиться в Миколаївській області біля с. Трикрати на місці впадання р. Арбузинки та р. Мертвовід. Сьогодні ці землі мають статус державного заповідника – це так звана «Василева пасіка» й «Лабіринт». Площа заповідної території – 247 га.

Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Арбузинський каньйон.

Де: Миколаївська обл.,  Вознесенський р-н, с. Трикрати, Актове

Арбузинський каньйон знаходиться поруч з Актовським каньйоном у Миколаєвській області. По дну каньйону протікає річка Арбузинка. Схили каньйону гранітно-базальтові. Каньйон – дивне місце – тут ніколи немає зими, адже вулкан, який сформував цей регіон, досі не охолов.

Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Жидичин.

Де: Волинська область, Ківерцівський р-н, с. Жидичин

Жидичин – це село, розташоване у Ківерцівському районі Волинської області. Його населення сьогодні становить небагато – 1 396 осіб. Жидичин цікавий тим, що в ньому збереглись залишки городища X – XIII століття, про яке згадується навіть у Іпатіївському та Руському літописі. Отож, це село одне з найдавніших на Волині. В роки Першої світової війни в селі безслідно зникла найстаріша чудотворна ікона Святого Миколая, що зберігалась у місцевому монастирі. Село також відоме візитами сюди князя Данила Галицького. Кілька разів місцевість випалювали та винищували татари.

Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Мінеральні джерела села Келечин.

Де: Міжгірський р-н, Закарпатська обл.

Село Келечин розташоване на березі річки Репінка біля підніжжя гори Спліна в Карпатах. Історія села цікава тим, що тут народився президент Карпатської України Августин Волошин (1874-1945). А  туристи приїжджають в село, щоб поласувати мінеральними водами. В Келечині три мінеральні джерела. Одне – при дорозі та два – в лісі.

Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Найцікавіші бібліотеки світу

Коли і де було засновано першу бібліотеку світу, нині достеменно сказати неможливо. Припускають, що це відбулося за багато тисяч років до народження Христа в Месопотамії, тобто там, де межують сучасні Сирія, Іран та Ірак.

У Німеччині першу «народну книгозбірню» відкрили тільки в 1828 році. Нині бібліотеки зазнають значних змін і стають третім життєвим простором. Багато людей Читать далее

Рубрика: МетодКомпот, Новини | Добавить комментарий

Деревянные книги скульптора Нино Орланди

Все книги, если задуматься, сделаны из дерева, но особенно это заметно в случае со скульптурными книгами работы Нино Орланди. Итальянский скульптор создает забавные и запоминающиеся работы, каждая из которых способна рассказать зрителю небольшую историю. Читать далее

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Тернопільська Німеччина.

Де: Тернопільська область.

Тернопільська область – своєрідна маленька Німеччина на території України. На особливу увагу заслуговує мальовниче містечко Заліщики, оточене з усіх боків річкоюДністром. З сушею його з’єднує невеликий місток.

Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Мезинський національний парк.

Де: Чернігівська обл., Коропський р-н, с.Свердловка, вул.Свердлова.

Мезинський національних природний парк створено 2006 р. на основі заказників «Рихлівська Дача», «Мезинська Швейцарія», «Урочище Криничне» , «Жуків яр», «Зміївщина», «Свердловський», «Дубравка». В парку охороняються осокові болота, Деснянські ландшафти, ліси з дуба, липи, берез, ясенів, вік яких сягає 100 – 200 років. Територія Мезинського парку нагадує за формою підкову, що простягається вздовж правого берега Десни. Ліси займають площу 43%, луки – 16%, болота – 2%.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Гора Петрос.

Де: В північно-західній частині хребта між Шешулою та Говерлою.

Гора Петрос складається з піщанику та вкрита рослинністю субальпійського поясу. Західний схил крутий та часто осипається. Існує легенда, що одного разу на вершині Петросу знайшли кам’яний хрест, пізніше на цьому місці з’явилась  дерев’яна каплиця.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Сашко Дерманський «Бабуся оголошує війну»

Так повелося в світі, що всі бабусі дуже лагідні та сумирні. Ніхто краще за них не розкаже казку, не заспіває колискову, не напече смачних коржиків. Одначе коли підлий лісник винищує молоді деревця заради наживи, огидні пацюки захоплюють у полон безневинну жабку, а підступний приблуда космічний посмітюх занапащує все живе на Землі, перетворюючи планету на смітник, тоді Ониськова бабуся Катастрофа хвацько перев’язує хустинку на кшталт бандани і оголошує негідникам війну.

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Убийственная еда

Если «русская рулетка» – удел отчаянных, то «японская рулетка» -удел богатых и солидных. Правда, играют в нее не с пистолетом в руках, а с ножом и вилкой. Только в Японии существует изысканная и дорогая еда, которая может запросто убить едока! Да-да, речь идет о рыбе фугу. Ее подают лишь в специально отобранных дорогих ресторанах, а готовят ее повара, прошедшие специализированный трехлетний курс обучения. Главное тут – отделить неядовитое мясо от ядовитых частей тела рыбы с хирургической точностью. Если у повара дрогнет рука, и яд все-таки попадет в блюдо, едоку конец: яд фугу в 120 раз сильнее цианида. Вероятность ошибки существует всегда – и это добавляет пряности трапезе. 

Рубрика: Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

Потрошитель книг Ник Джорджиу

Ник Джорджиу – американский художник, который создает необычные скульптуры и художественные инсталляции из старых книг и газет.

Читать далее

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Самый безопасный мегаполис – Токио

Токио — самый безопасный мегаполис в мире. В Токио настолько безопасно, что шестилетние дети самостоятельно пользуются общественным транспортом

Рубрика: Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

17 мая День вышиванки

В культуре практически любого народа есть вещи, которые ярко отражают его особую национальную традицию. Вышивка – яркий пример и подтверждение этому. История вышиванки своими истоками уходит в незапамятные времена. Еще по свидетельству знаменитого древнегреческого историка, географа и путешественника Геродота, элементами вышивки была украшена одежда скифов, проживавших в наших землях в период VIII в. до н. е. – IV в. н. е. Знаменитый арабский путешественник X в. в своих рассказах также упоминает о русских, которые носили вышитую одежду. В ходе современных исследований, например, в Черкасской были найдены серебряные бляшки с фигурками мужчин, датировка находок VI в., исследования которых показали идентичность элементов одежды и орнамента вышивки украинского народного костюма XVIII-XIX веков.День вышиванки – пока еще не официальное и относительно новое народный праздник, призвано к содействию единства и культурного возрождения всего многонационального украинского народа. Он отмечается в третий четверг мая.В 2018 году День вышиванки приходится на 17 мая.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Сашко Дерманський «Чудове Чудовисько і Погане Поганисько»

Пригоди Чудового Чудовиська і дівчинки Соні тривають! Улюблений дитячий письменник Сашко Дерманський зумів третю частину трилогії дописати! Та ще й яку!.. Блискучі діалоги, живописні характери, природна й багата художня мова яскраво засвідчують, що Сашко Дерманський гідно продовжує літературні традиції наших веселих класиків — від Котляревського й Гоголя до Остапа Вишні і Всеволода Нестайка… Нова порція смішних, моторошних і захопливих пригод чекає на тебе. Погане Поганисько готове звоювати усіх нас, але в сучасній Україні так багато відважних малих і великих героїв, що навіть абсолютне зло не завжди має шанс на перемогу…

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

С днём Мамы!

Во многих странах мира отмечают День матери 13 мая. История праздника такова: в Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Сашко Дерманський «Чудове Чудовисько в Країні Жаховиськ»

Це друга книжка  трилогії «Чудове Чудовисько». Щиро вважаю, що цією повістю Сашко Дерманський починає справджувати найсміливіші надії на успіх нової української дитячої літератури… Після прочитання рукопису мене від радості аж розпирало. Засмучувало одне: я не мав з ким поділитися нею, адже на той час ніхто ще книжки не читав. Я зателефонував авторові і не менше двадцяти хвилин «оспівував» його нову повість. Тоді примчав додому і запропонував рукопис синові. Далі не спав до третьої ночі, вдоволено наслухаючи, як він нестримно сам до себе гигоче, і вгадував, про що саме він у цю мить читає. Я мало не пурхав, коли син, дочитавши, забіг до мене і ми напівпошепки – бо ж усі давно сплять! — смакували найефектніші епізоди і мріяли про український Голлівуд, адже «Чудове Чудовисько в Країні Жаховиськ» ще й надзвичайно кінематографічна річ… А тепер ось не можу дочекатися, коли цю книжку нарешті надрукують, щоб і ви, любі читачі, змогли втішно порозкошувати… Для обережного читання (щоб не надірватися від сміху).

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

С днём Победы!

9 мая 1945 на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А. И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади состоялся Парад Победы. Командовал парадом Рокоссовский, принимал парад – Жуков. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников в странах бывшего Советского Союза. Победа над фашистским безумием досталась нам и всему миру очень дорогой ценой. Ни кто не забыт, ничто не забыто. И мы будем помнить об этом.День Победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы). Отмечается согласно Закону Украины № 315-VIII от 9 апреля 2015

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Сашко Дерманський «Чудове Чудовисько»

У новій захоплюючій повісті Сашка Дерманського розповідається про незвичайне знайомство дівчинки Соні з чудовиськом Чу. За кілька місяців Чу мусить заробити сім подяк від людей, бо інакше його закинуть у Країну жаховиськ. Безліч пригод і небезпек спіткає героїв, але справжня дружба творить справжні дива… Це друге — доповнене новими детективними розділами видання талановитого молодого українського письменника. Для обережного читання (щоб не надірватися від сміху).

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Международный день без диет! :)

В это время года многие из нас начинает задумываться о летних месяца, когда люди обнажают свои тела, одеваясь в шорты, купальники, безрукавки. Нас начинает беспокоить «лишний» вес, появляются мысли о том, как бы избавиться, и диета – первое, что приходит нам в голову. Давайте сегодня мы все вздохнем с облегчением. Ведь в этот день у нас есть веские основания отойти от диет, сковывающие нас, отбросить мысли о них и позволить себе расслабиться. Сегодняшний день посвятим тому, чтобы забыть о своем весе, прекратить Читать далее

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

3 мая – День конституции Японии

Конституция Японии, принятая 3 мая 1947, стала заменой предыдущей Конституции Великой Японской Империи утратившим силу после 1945 года, поражения Японии во Второй мировой войне. Она является ярким отражением японской культуры. Примечательно, что до этого дня, никаких поправок в действующую Конституцию Японии внесены так и не было. Иногда только осуществляются факты изменения трактовки некоторых ее статей. Конституция Японии известна как «Мирная конституция», например, девятая статья японской конституции запрещает государству иметь свою армию и участвовать в войнах. Однако, в связи с агрессивной деятельностью соседних стран, японское правительство было вынуждено внести коррекцию в трактовку данной статьи. Согласно резолюции кабинета министров от 1 июля 2014 Япония теперь имеет право на коллективную самооборону и может использовать Силы Самообороны (замена японской армии) не только в случае вооруженного нападения на Японию, но и в случае существенной угрозы такого нападения со стороны недружественных стран.С Днем Конституции Японии!

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Селфі «Молоді генії України» Олена Буряк.

Миколаївська спортсменка Олена Буряк завоювала «золото» на чемпіонаті світу з веслування на ергометри.

Читать далее

Рубрика: Селфі "Молоді генії України" | Добавить комментарий

Всемирный день тунца!

В настоящее время более 80 государств занимается тунцовым промыслом.Во всех окнах действуют тысячи тунцеловних кораблей, а в Индийском и Тихом океанах объем тунцеловних мощностей еще и растет. Учитывая эти факты, Генеральная Ассамблея ООН на своем 55-м пленарном заседании 7 декабря 2016, приняла резолюцию A / RES / 71/124 и предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, других международных и региональных организаций и гражданскому обществу, включая неправительственные организации, должным образом отмечать Всемирный день тунца, который провозгласила отмечать 2 мая. Это рекомендуется делать в соответствии с национальными приоритетами, чтобы повышать осведомленность о ценности тунца, об угрозах, с которыми сталкиваются популяции тунца, и об экономических и социальных преимущества устойчивого управления тунцовым запасами, а также делиться передовыми наработками в этой сфере.

Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Зі святом Весни і Праці та Міжнародний день солідарності трудящих

Традиційну назву цього місяця як «травень», в Україні для останнього місяця весни, офіційно було повернуто в у ХХ столітті з відродженням мови народу Київської Русі. Назва походить від слова трава. Читать далее
Рубрика: Новини | Добавить комментарий

Книжные тату

Мода на тату может меняться, но любовь к книгам, их авторам и героям останется вечной! Читать далее

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Герберт Уеэллс «Машина времени»

Человек, создавший машину времени, отправляется на экскурсию в будущее. Его друзья полны сомнений: действительно ли он сможет это сделать? Не притворяется ли он, не дурачит ли их? Редактор газеты прикидывает, сколько можно заработать на громкой сенсации. Врач — не опасно ли это для жизни… Путешественник во времени и сам шокирован результатом своего путешествия. Ведь будущее представлялось ему совсем другим… Читать далее

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Загибаем уголки у книг или необычное творчество Мэта Монахэна

Вместо того чтоб отметить прочитанное закладкой, вы ведь загибаете страницы в книге? Оказывается, даже такую неоднозначную привычку можно превратить в искусство, как это сделал американский дизайнер Мэт Монахэн. Сам автор отмечает, что книги, напоминающие цветочные лепестки, постепенно «распускаются», но в этом он видит изюминку своей работы, поскольку с течением времени все рано или поздно возвращается на круги своя.

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Цветы в японской культуре

Цветы занимают видное место в японской культуре – вы найдете их на картинах, кимоно, марках и даже на паспортах. Это распространенная тематика для татуировок; цветы вишни и лотоса особенно популярны среди якудза. Возможно, дело не только в красоте цветов, но и в их особой символике.

Икебана

Икебана («живые цветы»), или «кадо» («путь цветов»), подразумевает минималистический подход к аранжировке цветов и берет свое начало из Читать далее

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

Парфюмер

«Парфюмер» – культовый роман немецкого писателя Патрика Зюскинда. Впервые был опубликован в Швейцарии в 1985 году и сразу же завоевал бешеную популярность. В 2006-м Том Тыквер снял одноименный фильм в главной роли с Беном Уишоу.

Рубрика: Країни світу, Новини | Добавить комментарий

Книга-приправа

Обычно всевозможные пищевые приправы и специи принято хранить в специальных баночках. Но дизайнер Ник Бамптон  предлагает использовать для этого книгу. Каждый ее листок будет содержать в себе некоторое количество специй. И для того, чтобы добавить их в блюдо, нужно всего лишь оторвать его и бросить на сковородку. Листок этот под действием температуры и влаги просто растворится в еде.

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Музеи литературных героев. Дом Джульетты Капулетти

“Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте” – сказано у Шекспира. Нет, наверное, в мировой литературе и более известной истории любви. Великий драматург поселил своих влюбленных в Вероне, тем самым прославив её. Ныне этот итальянский городок является местом своеобразного паломничества для тысяч влюблённых и просто романтиков со всего света. И, конечно, все они не могут не посетить Дом Джульетты.

У семейств Капулетти и Монтекки были реальные прототипы: семьи Даль Капелло и Монтиколи. Вражда их основывалась не на личных, а на политических причинах. В ту эпоху Италия стала ареной борьбы двух Читать далее

Рубрика: МетодКомпот, Новини | Добавить комментарий

Владимир Набоков «Лолита»

«Лолита» является наиболее известным из всех романов Набокова и демонстрирует любовь писателя к сложной игре слов и описательным деталям, которые характерны для всех его работ.

…Она была Ло, просто Ло, по утрам, ростом в пять футов (без двух вершков и в одном носке). Она была Лола в длинных штанах. Она была Долли в школе. Она была Долорес на пунктире бланков. Но в моих объятьях она была всегда: Лолита… Читать далее

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Курорт Шаян.

Де: В маленькому закарпатському селі Шаян.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Музей книжного дела и письменности в Лейпциге

Читать далее

Рубрика: Країни світу, Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Солочин.

Де: Закарпатська область.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Мальовнича Україна.Курорт Черче.

Де: Івано –Франківська область.

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Герберт Уэллс «Война миров»

«Война миров» – роман, написанный Гербертом Уэллсом в 1897 году и описывающий вторжение пришельцев (марсиан) на Землю. Сюжет романа был подсказан братом писателя — ему и посвящена «Война миров». Это первый роман, поднимающий тему вражды между людьми и инопланетянами. Читать далее

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Книги из дерева Барбары Ятс

Будучи экологическим художником, Барбара создает свои деревянные творения исключительно из мертвых деревьев.

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Мальовнича Україна. Курорт Хмільник.

Де: знаходиться  в 60 км. від Вінниці

Читать далее

Рубрика: Мальовнича Україна | Добавить комментарий

Невероятная страна

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

Селфі «Молоді генії України» Олеся Тихонова.

Миколаївська шахістка здобула перемогу на чемпіонаті України серед дівчат до 14 років

Читать далее

Рубрика: Селфі "Молоді генії України" | Добавить комментарий

Селфі «Молоді генії України» Дарина Білодід

17-річна українка перемогла в одному з престижних турнірів з дзюдо17-річна чемпіонка Євро-2017 по дзюдо українка Дарина Білодід перемогла на турнірі Grand Slam в Парижі, який вважається одним з найпрестижніших в світі.Українка виграла в легкій ваговій категорії до 48 кг.

Читать далее

Рубрика: Селфі "Молоді генії України" | Добавить комментарий

Саймон Кокс «Взламывая Код да Винчи. Путеводитель по лабиринтам тайн Дэна Брауна «

«Код да Винчи» – мировой бестселлер Дэна Брауна. Книга, открывшая для миллионов читателей мир загадок, мистических символов и тайных посланий, зашифрованных в картинах Леонардо да Винчи, и мир тайных обществ, ведущих многовековую борьбу за обладание Святым Граалем. Но… что в этом романе истина, а что вымысел? Действительно ли великий Леонардо оставил в своих творениях зашифрованные послания потомкам? В чем тайный смысл Золотого сечения? Что все-таки являет собой Святой Грааль? И что кроется за именами героев романа? Книга «Код да Винчи» приоткрывает много тайн… Но книга «Взламывая код да Винчи» поможет вам найти ключ к загадкам, скрытым в бестселлере Дэна Брауна!  Читать далее

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий

Кулинарная книга

Эта книга была создана хорватскими книгоиздателями. Для того чтобы приготовить какое-нибудь блюдо по рецепту из нее, нужно сначала запечь альманах, – только после этого на его страницах появится текст.

Рубрика: ART, Новини | Добавить комментарий

Японский «смысл бытия»

В японском языке есть понятие «икигай» – причина, ради которой вы просыпаетесь по утрам.

Рубрика: Країни світу, Новини, О Стране Восходящего Солнца | Добавить комментарий

Мария и Сергей Дяченко «Ритуал»

Дракон похитил принцессу, чтобы сотворить древний ритуал. Смертельная опасность, недоверие, предательство, борьба за любовь и свободу, вечный сюжет о красавице и чудовище, прочитанный по-новому. Дракон-оборотень и девушка-невеста – оба отстаивают свое право быть человеком, оба проигрывают в борьбе против вечных ритуалов, которыми скована наша жизнь… Но проигрывают ли?

P.S.: Роман, вдохновивший студию Тимура Бекмамбетова «Базелевс» на создание фильма «Он-дракон»!”  Читать далее

Рубрика: Новини, ЧИТАЙмер | Добавить комментарий